ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศ !! เรื่อง รายการยา รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule

สปสช. ขอประกาศแจ้งเกี่ยวกับ รายการยา รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมติคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เห็นชอบข้อเสนอ รายการยา รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลด รายการยา รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ของระบบหลักประกันที่นี้