สมาคมฯนำคณะกรรมการและคณะอนุฯเข้าพบหน่วยงานภาครัฐเพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือทิศทางการดำเนินงานประจำปี 2566

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยได้นำตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะอนุกรรมการไข้าพบหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสวัสดีปีใหม่ตลอดจนพูดคุยแนวทางการดำเนินงานของปี 2566 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อันเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพของประชาชนชาวไทย

 

วันที่ 3 มกราคม 2566 – นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะฯ

 

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

 

วันที่ 23 มกราคม 2566 – คุณบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และคณะฯ

 

วันที่ 25 มกราคม 2566 – ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์