ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเครื่องมือแพทย์

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเครื่องมือแพทย์

1. (ร่าง) กฎหมายเครื่องมือแพทย์ว่าด้วยเรื่อง ระบบคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ (GMP)

🚩 วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4

ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

👉 ลงทะเบียน คลิ๊กเลย >>> https://forms.gle/BzFjbxg4Ty6batAg7

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2. (ร่าง) กฎหมายเครื่องมือแพทย์ว่าด้วยเรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ (GDP)

🚩 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชั้น 6 อาคาร 4

ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

👉 ลงทะเบียน คลิ๊กเลย >>> https://forms.gle/Z9HCrjiNrsX16gQT9