เชิญสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไปเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 34

เรียนเชิญสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไปเข้าร่วมประชุมในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 34 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญ กำหนดการ และหัวข้อได้ในเอกสารแนบ คลิกที่นี่

กำหนดการและหัวข้อการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 34

วันที่:                      9:00 – 16:30 น. วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ลงทะเบียนเข้างานและรับอาหารว่างรอบเช้าได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.)

สถานที่:                 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3

ลงทะเบียนที่:        https://forms.gle/JacYojNYwYmmxrgeA

———————————————————————————————–

08.30       ลงทะเบียน และรับของว่างรอบเช้า

9.00 – 9.45 บรรยายเรื่อง “ทิศทางสิทธิประโยชน์และผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในสิทธิประกันสังคม”
เนื้อหา: ทิศทางสิทธิประโยชน์ที่ได้เพิ่มเข้ามาและ/หรือการขยายความคุ้มครองที่ครอบคลุมการรักษามากขึ้น
ผู้บรรยาย: คุณพจนารถ สุทธิพร ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยขน์ สำนักงานประกันสังคม

9.45 – 10.00 พูดคุย ถาม-ตอบ

10.00 – 10.45 บรรยายเรื่อง “ทิศทางสิทธิประโยชน์และผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ”
เนื้อหา: อัพเดทสิทธิประโยชน์ และการแผนการบริหารการเงินการคลังอย่างยั่งยืน
ผู้บรรยาย: คุณรชตะ อุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง

10.45 – 11.00 พูดคุย ถาม-ตอบ

11.00 – 12.00 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 34

12.00 – 13.00 ทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.45 บรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”
ผู้บรรยาย: คุณวรรณา เอียดประพาล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช.

13.45 – 14.00 พูดคุย ถาม-ตอบ

14.00 – 14.30 พักรับประทานอาหารว่างรอบบ่าย

14.30 – 15.00 บรรยายเรื่อง: “แนวทางการพัฒนาระบบการประเมินคำขอฯรองรับการยื่น Full CSDT”
ผู้บรรยาย: เภสัชกร วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

15.00 – 16.30 เสวนาเรื่อง: “แนวโน้มกฎระเบียบใหม่ด้านเครื่องมือแพทย์และแนวทางการลดผลกระทบต่อธุรกิจ”
ผู้บรรยาย: เภสัชกร วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และคณะ

16.30 เสร็จสิ้นงานประชุม

(รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)