ขอเชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์

ขอเชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์

  ด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ สาขาต่างๆ ดังนี้

 • เวชกรรม

 • กายภาพบำบัด

 • ทันตกรรม

 • การสัตว์แพทย์ชั้นหนึ่ง

 • เทคนิคการแพทย์

 • ด้านกฎหมาย

 • วิศวกรรมชีวการแพทย์

 • การพยาบาลและการผดุงครรภ์

  ***รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566***

  คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2590 7283 <<