สรุปการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 34

การจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 34 ที่ได้จัดไปเมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ได้เสร็จสิ้นแล้วอย่างสมบูรณ์

สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไปได้รับความรู้ ความเข้าใจ และอัพเดทสถานการณ์อันเป็นปัจจุบัน ตลอดจนทิศทางของเครื่องมือแพทย์ที่เป็นที่ต้องการเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังได้ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับประกาศ และข้อบังคับต่างๆในการกำกับและควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือแพทย์อีกด้วย

ในการนี้ สมาคมฯใคร่ขอขอบพระคุณ คณะวิทยากร คณะกรรมการบริหาร คณะทำงาน และผู้เข้าประชุมทุกท่าน มา ณ ทีนี้ด้วย