ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานประจำปี

กรณีเกิดเหตุขัดข้องในการอัปโหลดรายงานประจำปี 2566 ในระบบ

ให้ส่งรายงานในรูปแบบไฟล์ที่บันทึกใน Flash drive ตามเทมเพลต พร้อมแนบหลักบานการเกิดเหตุขัดข้อง

โดยแยกไฟล์ตามใบสำคัญและทำหนังสือปะหน้า เรียน ผุ้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

 

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ชั้น 3 อาคาร 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปล.ขอให้ติดชื่อบริษัทที่ Flash drive สำหรับการรับคืน (วันที่รับคืนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก