การแสดงตราสัญลักษณ์รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด บนฉลากผลิตภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์

การแสดงตราสัญลักษณ์รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด บนฉลากผลิตภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์