กลุ่ม IVD ปรับปรุงบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมในระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 3 (ผลิตภัณฑ์ IVD)

มีการปรับปรุง “ บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติมในระบบอิเล็กทรอนิกส์”

เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

โดยจะเริ่มใช้กับคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ชำระค่าคำขอ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่