ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เกี่ยวกับ “การปรับปรุงระบบบริหารจัดการคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์”

ผ่านระบบ Zoom และ Facebook live

ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น.

จำกัดจำนวนเพียง 100 ท่าน สำหรับผู้เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น.

ท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่าน Zoom สามารถรับชม Live ผ่านช่องทาง Facebook : fdathaidevice