ลิ้งค์สำหรับรับชมย้อนหลัง : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์

ลิ้งค์สำหรับรับชมย้อนหลัง 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=940324397181971

เกี่ยวกับ “การปรับปรุงระบบบริหารจัดการคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์”