อบรม หลักสูตรตัวอย่างเอกสาร CSDT ประกาศเฉพาะ และการจัดการความเสี่ยง รวมกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD

อบรม หลักสูตรตัวอย่างเอกสาร CSDT ประกาศเฉพาะ และการจัดการความเสี่ยง รวมกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD

https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/20062023-IVD.aspx

  • หลักสูตรตัวอย่างเอกสาร CSDT สำหรับยื่นคำขอขึ้นทะเบียนชุดตรวจ IVD

  • หลักสูตรการจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์และการยื่นคำขอกรณีประกาศเฉพาะของ IVD