การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์แบบ Concise

การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์แบบ Concise

การยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์แบบ Concise คือการยื่นคำขอโดยการอ้างอิงหลักฐานการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่ อย. ให้การยอมรับ ส่งผลให้ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการประเมินเอกสาร

 

ที่มา : https://www.facebook.com/fdathaidevice

E – mail : medical@fda.moph.go.th  Tel : 02 590 7251