ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง การขออนุญาตและการแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์แบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Conditional Approval and Notification for Emergency Use of Medical Devices)

👉 https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MjI5N0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

 

และร่างกฎหมายลำดับรองด้านเครื่องมือแพทย์ – ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)

👉https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=MjI5OERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

รับฟังความเห็นตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566