กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เปิด “ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์”

ประชาสัมพันธ์ 
กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

เปิด “ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์”
✅ เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยและผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์
✅ ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์
สอบถามได้ที่ ☎️ 02-590-7250