ประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง ประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย

          

 กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ขอเชิญผู้ประกอบการประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย ดังนี้

(ร่าง) ประกาศสธ. เรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.     >> คลิก ที่นี่

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบคุณภาพของการผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ….     >> คลิก ที่นี่ 

 

หรือได้ที่ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th