สัมมนาธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย Doing Healthcare Business in Thailand

 

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “สัมมนาธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย Doing Healthcare Business in Thailand” ที่จัดภายในงานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ Medlab Asia & Asia Health 2023  โดยงานสัมมนาของสมาคมฯจะจัดขึ้นทั้งระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เนื้อหาของงานสัมมนานี้จะแบ่งออกเป็นการประชุมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะบรรยายเป็นภาษาไทย และจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Digital Health และการทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

ข้อมูลงานประชุมหัวข้อ “งานสัมมนาเพื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์”

วันที่: 17-18 สิงหาคม 2566

เวลา: 9.00-16.00

ค่าใช้จ่าย: ไม่มี

สถานที่: ห้อง Amber Room 2 บริเวณการจัดงานแสดงสินค้า Medlab Asia & Asia Health 2023

ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/hhuc8cu4zfLb37XB6

ดาวน์โหลดกำหนดการงานประชุมที่ https://drive.google.com/file/d/1jMAWIUvAyX756Gal1ylrN95bv9sMYRox/view?usp=sharing