THAIMED ขอเชิญชวนท่านสมาชิก เสนอหัวข้อ บริการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567

       THAIMED ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่มีความสนใจร่วม เสนอหัวข้อ บริการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 ทั้งนี้ สปสช. ได้ส่งจดหมายขอเชิญนำเสนอหัวข้อฯ ประจำปี 2567 ให้กับทางสมาคมฯ ในนามของกลุ่มภาคอุตสาหกรรมเครื่องแพทย์

        ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่สนใจ นำส่งรายชื่อเสนอหัวข้อฯ ประจำปี 2567 ท่านสมาชิกสามารถนำส่งชื่อหัวข้อได้ไม่เกิน 2 หัวข้อต่อบริษัท กำหนดหัวข้อการนำส่งดังนี้

1. หัวข้อด้านการวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู

2. หัวข้อด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

         กรณีที่ท่านสมาชิกสนใจเข้าร่วมเสนอหัวข้อ บริการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 กรุณาส่งชื่อหัวข้อของท่านกลับมาที่ sukanya@THAIMED.co.th ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ก่อนเวลา 17.00 น. กรณีที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณสุกัญญา โทร 02-5383378 ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

1.เกณฑ์การประเมินหัวข้อฯ ประจำปี 2567
2.แบบฟอร์มการเสนอหัวข้อฯ ประจำปี 2567