ประชาสัมพันธ์หลักสูตร CERTIFIED RA

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ “หลักสูตรนอกเวลาราชการ”

หลักสูตรผู้ยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์มืออาชีพ Certified RA

อบรมทุกวันเสาร์ จำนวน 5 เสาร์

>> จำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่านต่อรุ่น หากเต็มแล้วต้องสมัครใหม่ในรอบถัดไป (รอทางอย.ประกาศ) <<

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 095-9749097 E-mail thaifdafoundation@gmail.com

 

ข้อมูลเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ด้านล่างนี้