ประชาสัมพันธ์ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดระบบ E-Submision ใหม่ 4 ระบบ (ระบบวินิจฉัยผลิตภัณฑ์, ระบบโฆษณาเครื่องมือแพทย์, ระบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ,ระบบ GMP)

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1 อาคาร 1 ตึก อย.

สามารถดูคลิปย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/mBdvmZeBya/

 

ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/fdathaidevice