กองควบคุมเครื่องมือแพทย์จะมีการเปิดระบบ E-submission ใหม่ 4 ระบบ

แจ้งประชาสัมพันธ์ จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ในวันที่ 1 กันยายน 2566  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์จะมีการเปิดระบบ E-submission ใหม่ 4 ระบบ ได้แก่
1. ระบบวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
2. ระบบโฆษณาเครื่องมือแพทย์
3. ระบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบจดทะเบียนสถานประกอบการ/ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
4. ระบบ CER GMP เครื่องมือแพทย์

⭐️ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://medical.fda.moph.go.th/press-release/open4system1sep23/

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สามารถติดต่อ ได้ที่
Line : @371eojnr
E-mail : esubmdcd@gmail.com