THAIMED เปิดอบรมและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์แบบ Full CSDT – กลุ่ม Active Device” ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566

          เนื่องด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ได้กำหนดให้มีการจัด RA Training Day เพื่อฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติผู้ประกอบการในหัวข้อ “อบรมและฝึกปฏิบัติการขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์แบบ Full CSDT – กลุ่ม Active Device” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการยื่นขึ้นทะเบียนแบบ Full CSDT ที่จะมีกำหนดบังคับใช้ในปี 2567 นี้ การจัดการอบรมนี้จะมีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่ม IVD, กลุ่ม Active และกลุ่ม General โดยรอบนี้จะเป็นกลุ่มที่สอง Active Device

          ทั้งนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่มีความสนใจในการอบรมและฝึกปฏิบัติในระดับ Advance เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกำหนดการจัดในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กำหนดการดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ *การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร และไม่ใช่การทำ Certified RA*

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการอบรมและฝึกปฏิบัติในระดับ Advance เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

         🔸ค่าใช้จ่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว): สมาชิก 2,675 บาท / ผู้ประกอบการทั่วไป 3,210 บาท  ( ปิดรับสมัครวันที่: 20 กันยายน 2566)

         🔸การอบรมนี้เหมาะสำหรับ:

 1. ผู้ที่ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนและงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Active Device

 2. ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการขึ้นทะเบียนเบื้องต้นแล้ว

 3. ผู้ได้รับมอบอำนาจในการขึ้นทะเบียนของบริษัท

 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นเอกสารประกอบคำขออนุญาตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

  หนังสือเชิญอบรมคลิกที่นี่ >> หนังสือเชิญอมรมพร้อม(ร่าง)กำหนดการ<<

  ลงทะเบียนคลิกที่นี่ >> https://forms.gle/ZADBGgHR3yySAqTz9

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  

  1.เนื้อหาการอบรม คุณธิดารัตน์ 02538 3378 ต่อ 14 อีเมล์ dhidarat@THAIMED.co.th

  2.การลงทะเบียน คุณสุกัญญา  02538 3378 ต่อ 0 อีเมล์ sukanya@THAIMED.co.th