ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์เปิดให้บริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมแก่นักวิจัยและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์

ประชาสัมพันธ์จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์เปิดให้บริการให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมแก่นักวิจัยและผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยเป็นการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ดังนี้

1. การวินิจฉัยและจัดประเภทเครื่องมือแพทย์

2. ภาพรวมของขั้นตอนการวิจัย พัฒนา การกำหนดมาตรฐาน และการทดสอบเครื่องมือแพทย์

3. กฎระเบียบพื้นฐานในการกำกับดูแแลเครื่องมือแพทย์

4. มุมมองความเป็นไปได้ทางการตลาด

ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมการประกอบการเครื่องมือแพทย์ สอบถามได้ที่:

อีเมล : md_standard@fda.moph.go.th

โทร : 02-590-7250

ที่มา https://medical.fda.moph.go.th/press-release/mdinsightvol3/