งานเสวนา “Software AI ทางการแพทย์ : กำกับดูแลอย่างไรให้สมประโยชน์และปลอดภัย”

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

จัดงานเสวนาเรื่อง “Software AI ทางการแพทย์ : กำกับดูแลอย่างไรให้สมประโยชน์และปลอดภัย” ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Medical Fair Thailand 2023 ครั้งที่ 10 งานแสดงสินค้าทางด้านโรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ การวินิจฉัยโรค เภสัชศาสตร์ การแพทย์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆของภูมิภาค ณ ไบเทค บางนา ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา: 9.00 – 12.00 น. ห้อง Silk 1 ชั้น 2 ไบเทค บางนา

ซึ่งได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนี้

  1. ภก. ณัฐพร   ธัญญเกษตร    หัวหน้ากลุ่มงานเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง

  2. ภญ. ภาวิณี ส่งเสริม             หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ

  3. คุณปริวัฒน์ ชูชาติ                วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์)

และในช่วงการเสวนา ททางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ทนพญ. กมลลักษณ์ ศรีสุวรรณกุล ตำแหน่ง กรรมการบริหาร สมาคมฯ และคุณปิยรัตน์ ศรีดาราณพ ตำแหน่ง อนุกรรมการฝ่ายการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ของสมาคมฯ