งานประชุม Radiation Sterilization Forum

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์: งานประชุม Radiation Sterilization Forum

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกด้านการฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์จะมาประชุมกันที่กรุงเทพ การประชุมมีขึ้นในช่วงเวลาที่เทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทาน วัสดุ มาตรฐาน และกระบวนการต่าง ๆ กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วในลักษณะที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทต่างๆ ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์. ผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจะกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ เช่น มาตรฐานการฆ่าเชื้อ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การควบคุมกระบวนการ รวมถึงการปล่อยค่าพารามิเตอร์ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประกันวงจรชีวิตของการฆ่าเชื้อ. การอภิปรายในประเด็นต่างๆ เช่น นวัตกรรมใหม่ในกระบวนการ sterlization

การจัดงานอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน the 20th International Meeting on Radiation Processing (IMRP20) << คลิกเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดของงาน

RADIATION STERILIZATION FORUM

AVANI+ Riverside Bangkok Hotel | November 8-9, 2022
Presented as part of the 20th International Meeting on Radiation Processing

 The Radiation Sterilization Forum brings to Bangkok the world’s leading experts in irradiation sterilization of medical devices.  The Forum comes at a time when technologies, supply chains, materials, standards and processes are all developing rapidly in ways that will impact how companies sterilize their products.  International experts will address topics such as sterilization standards, product qualification, process control including parametric release, and demonstrating competency within the sterility assurance lifecycle.  A panel discussion on issues such as changing sterilization modalities will conclude the Forum.

The Radiation Sterilization Forum is organised by the International Irradiation Association (iia) in collaboration with the Association for the Advancement in Medical Instrumentation (AAMI) and the Society for Sterility Assurance Professionals (SfSAP).

The Radiation Sterilization Forum is part of the 20th International Meeting on Radiation Processing (IMRP20) hosted by iia in collaboration with Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT).  IMRP20 is recognised as the leading international event for those involved in the application or science of radiation processing.  Attendance of the Forum as a stand-alone event is possible and participants interested in knowing more about the irradiation process will be able to visit the industry exhibition and network with delegates from the wider irradiation community.  Alternatively, you may wish to attend the entire IMRP20 meeting to learn more about dosimetry and modelling, radiation chemistry and advanced polymers, together with the latest developments in gamma, electron-beam and X-ray technologies.

For further details and to register for the Radiation Sterilization Forum or the entire IMRP20 please visit https://imrp-iia.com/

For further details about the pre-IMRP20 Training Course ‘Radiation Processing for Advanced and Renewable Materials – From basics to industrialization’ at Kasetsart University, please visit https://imrp-iia.com/program/pre-imrp-training-course/

 

If you have any questions then please contact Martin Comben (mcomben@iiaglobal.com), Chair of IMRP20 Organising Committee.

We look forward to meeting you in Bangkok!