THAIMED จัดอบรม RA Training Day เรื่อง “ไขข้อข้องใจระบบ e-submission และ การยื่น Full CSDT เพื่อการเตรียมงานอย่างถูกต้อง – กลุ่ม Active Device”

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยได้มีกำหนดการจัดอบรม RA Training Day เรื่อง “ไขข้อข้องใจระบบ e-submission และ การยื่น Full CSDT เพื่อการเตรียมงานอย่างถูกต้อง – กลุ่ม Active Device เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการยื่นขึ้นทะเบียนแบบ Full CSDT ที่ได้มีกำหนดบังคับในอนาคตอันใกล้นี้ ตลอดจนการไขข้อข้องใจและได้ฝึกปฏิบัติในรูปแบบ Workshop เพื่อการทดลองซักซ้อมความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ
วันที่: พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
เวลา: 9.00-15.30 น. 
สถานที่: ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัลด์
ปิดรับสมัคร: วันที่ 20 ตุลาคม 2565 (หรือเมื่อครบจำนวน)
ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมและกำหนดการ ดูที่ไฟล์แนบหรือคลิกที่นี่
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินที่ https://forms.gle/Tsp9WwwXKUVX7v6u8
8.30 – 9.00       ลงทะเบียน
9.00 – 12.00     การบรรยายในรายละเอียดของ Full CSDT
                         – การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท Active Device
                         – การจัดเตรียมตัวในการจัดเตรียมเอกสารในการต่ออายุ พร้อมอธิบาย คู่มือและเอกสาร Check list ที่เป็นประโยชน์ในการตรวจความครบถ้วนเอกสารของผู้ยื่นคำขอ
                         – แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการตรวจเอกสารของเจ้าหน้าที่
                         – ไขข้อข้องใจถามตอบ
12.00 – 13.00     รับประทานอาหารที่ห้องอาหารชั้น 1
13.00 – 16.00     แบ่งกลุ่ม Workshop จากเคสจำลอง โดยมีเจ้าหน้าที่ อย. เข้าให้คำปรึกษาประจำกลุ่ม
การอบรมนี้เหมาะสำหรับ:
          1. ผู้ที่ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนและงานที่เกี่ยวข้องของเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Active Device
          2. ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนเบื้องต้น
          3. ผู้ได้รับมอบอำนาจในการขึ้นทะเบียนของบริษัท
          4. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นเอกสารประกอบคำขออนุญาตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ค่าใช้จ่าย:
สมาชิก: 2,675 บาท (รวมภาษีแล้ว)
ไม่ใช่สมาชิก: 3,210 บาท (รวมภาษีแล้ว)
หากท่านต้องการใบแจ้งหนี้โปรดแจ้งความประสงค์มาที่ nicha@THAIMED.co.th
วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
1. โอนเงินผ่านธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา)
เลขที่บัญชี : 080-2-13710-0 ประเภทออมทรัพย์
หมายเหตุ :
1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
2. ค่าใช้จ่ายสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
3. สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ที่หน้างานบริเวณโต๊ะลงทะเบียนในวันที่ 27 ตุลาคม 2565
4. การสมัครเข้าร่วมประชุมนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ ท่านจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินเข้ามาด้วย
5. หากยังไม่สามารถแนบหลักฐานการชำระเงินมาได้ในคราวเดียวกันนี้ ท่านสามารถสมัครทางอีเมล์ nicha@THAIMED.co.th ซึ่งจะต้องจะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  20 ตุลาคม 2565
6. หากมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1 ท่าน โปรดลงทะเบียนคราวละ 1 ท่าน ซึ่งท่านสามารถแนบรูปหลักฐานการชำระเงินเป็นรูปเดียวกันได้ตามจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระมา