เชิญอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและกฏระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

สมาคมฯขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและกฏระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ชุดตรวจโรคภายใต้มหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง ภายใต้โครงการ Innovation Hub จึงมีกำหนดการจัด หลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและกฏระเบียบข้อบังคับในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (Quality Management System Standards and Regulatory Requirements for medical device industry courses)

 

ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้

1) Understanding and Implementation of ISO 9001 : 2015 Training

2) AMDD & CSDT Preparation Training

3) ISO 13485:2016 Requirements & Training Course

4) Design and Development Requirements for Medical Devices

5) ISO 14971:2019 Application of Risk Management to Medical Devices Training

 

โดยในครั้งที่ 1 มีกำหนดจัดกิจกรรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Understanding and Implementation of ISO 9001 : 2015 Training

วันที่: 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (รวม 2 วัน)

เวลา: 08.00 – 17.00 น.

สถานที่: ห้องเพลินจิต ชั้น F โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร

จำนวน: 45 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิกที่นี่

ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/GJdh1efLBVmZZhMN9

ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมอบรมในหัวข้อดังกล่าว ตลอดจนหัวข้ออื่นๆต่อเนื่องในหลักสูตรนี้ที่สมาคมฯจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่าน