THAIMED จัดอบรม RA Training Day เรื่อง “ไขข้อข้องใจระบบ e-submission และ การยื่น Full CSDT เพื่อการเตรียมงานอย่างถูกต้อง – กลุ่ม non-Active Device”

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยได้มีกำหนดการจัดอบรม RA Training Day เรื่อง “ไขข้อข้องใจระบบ e-submission และ การยื่น Full CSDT เพื่อการเตรียมงานอย่างถูกต้อง – กลุ่ม non-Active Device เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการยื่นขึ้นทะเบียนแบบ Full CSDT ที่ได้มีกำหนดบังคับในอนาคตอันใกล้นี้ ตลอดจนการไขข้อข้องใจและได้ฝึกปฏิบัติในรูปแบบ Workshop เพื่อการทดลองซักซ้อมความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ
วันที่: พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2565
เวลา: 9.00-15.30 น. 
สถานที่: ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัลด์
ดาวน์โหลดจดหมายเชิญประชุมและกำหนดการ ดูที่ไฟล์แนบหรือคลิกที่นี่
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินที่ https://forms.gle/qNWP9fK23QeDhw8p8
8.30 – 9.00       ลงทะเบียน
9.00 – 12.00     การบรรยายในรายละเอียดของ Full CSDT
                         – การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท non-Active Device
                         – การจัดเตรียมตัวในการจัดเตรียมเอกสารในการต่ออายุ พร้อมอธิบาย คู่มือและเอกสาร Check list ที่เป็นประโยชน์ในการตรวจความครบถ้วนเอกสารของผู้ยื่นคำขอ
                         – แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการตรวจเอกสารของเจ้าหน้าที่
                         – ไขข้อข้องใจถามตอบ
12.00 – 13.00     รับประทานอาหารที่ห้องอาหารชั้น 1
13.00 – 16.00     แบ่งกลุ่ม Workshop จากไฟล์ของผู้เข้าอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่ อย. เข้าให้คำปรึกษาประจำกลุ่ม
การอบรมนี้เหมาะสำหรับ:
          1. ผู้ที่ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนและงานที่เกี่ยวข้องของเครื่องมือแพทย์กลุ่ม non-Active Device
          2. ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนเบื้องต้น
          3. ผู้ได้รับมอบอำนาจในการขึ้นทะเบียนของบริษัท
          4. ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบยื่นเอกสารประกอบคำขออนุญาตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ค่าใช้จ่าย:
สมาชิก: 2,675 บาท (รวมภาษีแล้ว)
ไม่ใช่สมาชิก: 3,210 บาท (รวมภาษีแล้ว)
หากท่านต้องการใบแจ้งหนี้โปรดแจ้งความประสงค์มาที่ nicha@THAIMED.co.th

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

          โอนเงินผ่านธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
          สาขา ถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา)
          เลขที่บัญชี : 080-2-13710-0 ประเภทออมทรัพย์
หมายเหตุ :
1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528
2. ค่าใช้จ่ายสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
3. สามารถรับใบเสร็จรับเงินได้ที่หน้างานบริเวณโต๊ะลงทะเบียนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
4. การสมัครเข้าร่วมประชุมนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้ ท่านจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินเข้ามาด้วย
5. หากยังไม่สามารถแนบหลักฐานการชำระเงินมาได้ในคราวเดียวกันนี้ ท่านสามารถสมัครทางอีเมล์ nicha@THAIMED.co.th ซึ่งจะต้องจะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
6. หากมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1 ท่าน โปรดลงทะเบียนคราวละ 1 ท่าน ซึ่งท่านสามารถแนบรูปหลักฐานการชำระเงินเป็นรูปเดียวกันได้ตามจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระมา
หากท่านต้องการเข้าร่วมอบรม โปรดลงทะเบียนพร้อมชำระค่าเข้าอบรมด้านล่างนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ nicha@THAIMED.co.th