ผ่านไปแล้ว

German Digital Healthcare Mission to Thailand

26 พฤษภาคม 2563 - 5 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   77,225 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นนิทรรศการเซี่ยงไฮ้กับการก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจอาเซียน

21 พฤษภาคม 2563 - 28 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   77,184 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThailand-China Webinar Business Matching in Healthcare Industries 26 May 2020

18 พฤษภาคม 2563 - 26 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   77,228 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThe Future Energy Show Thailand 2019

27 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   79,414 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นCEBIT Asean Thailand

27 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   79,317 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นJETRO Innovation Program (JIP)

25 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   77,510 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นJETRO Innovation Program (JIP)

25 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   77,504 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นHIMSS Asia Pac 2019

7 ตุลาคม 2562 - 9 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   77,660 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นMaintenance & Resilience Asia 2019

2 ตุลาคม 2562 - 4 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   74,081 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTCC & BoT Annual Get Together Party 2019

25 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   74,070 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นThailand Lab International 2019

25 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   74,073 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

2 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม   |   74,097 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นขอเรียนเชิญท่านสำรองพื้นที่แสดงสินค้าในงาน Surface & Coatings 2016

22 มิถุนายน 2559 - 25 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม   |   74,091 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นประชาสัมพันธ์"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)"

2 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม   |   74,082 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นNvite you to join Life Science Entrepreneurship Workshop, 26-28 April 2016

26 เมษายน 2559 - 28 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม   |   74,105 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นประชาสัมพันธ์งาน Matchingกับเกาหลี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

31 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม   |   74,094 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น